Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

No pay-to-win. No advertisements. Just fun. From the creator of the award winning Dragon's Blade series, The Arena combines classic turn-based RPG fun and online play into a unique and nostalgic experience you'll absolutely love! Join other players online in a beautiful 2D pixel art world as you level up, enhance your stats, acquire magical items, and battle powerful foes! Whether you're looking for solo play, adventure, PvE, or PvP, The Arena has you covered. Create a party and embark on an adventure with others, or maybe even a raid. If it's glory you seek, enter the tournament or join a battle royale and prove yourself in the colosseum!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Exclusively for the Windows Store
  • Classic turn-based RPG Combat
  • Beautiful 2D Pixel Art
  • Online Adventure, Raids, Co-op Play
  • Online PvP, Tournament, Battle Royale

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Nate Monster LLC

Ngày phát hành

01/08/2019

Kích thước gần đúng

117,68 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web The Arena
Hỗ trợ The Arena


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft