Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

The Chess Lv.100 is the most downloaded chess app for Windows Store! (Free app) Adjustable playing strength from 100 levels based on the engine "Crazy Bishop"! You can choose the strength of the computer from 258 to 2300 in ELO rating. Level 1 is extremely weak, and Level 100 is extremely difficult to beat! The Chess has 100 different levels of play from beginner to expert! Challenge to win medals by defeating computer! You will be rewarded new board style and pieces design by collecting medals.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

 • Adjustable playing strength from 100 levels!
 • Human vs Computer, Human vs Human (sharing a single device)
 • Computer gives your level evaluation by ELO rating in rating mode, very useful for tracking your progress
 • Enter and analyze any position you like in edit mode
 • Hint facility to improve your game
 • Review mode during a game
 • Save/Load game records
 • Supporting PGN file for both reading and writing
 • Enable to view full game history in the game record and restart game from the selected move, which should be very practical for improving your chess
 • Autosaves your current game
 • Remove Ads

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

UNBALANCE corp.

Ngày phát hành

12/12/2012

Kích thước gần đúng

93,19 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
coreNotSupported

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (Argentina)
Français (France)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Português (Portugal)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web The Chess Lv.100
Hỗ trợ The Chess Lv.100


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft