Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Fish Master: Hooked Inc you should go deeper to catch more precious, expensive fishes. As you improve your fishing rod, you can be fish master! Fishing needs patience, but in this game, there is no need! Just bring your fishing rod, compete in fishing masters league with your friends! Check also our awesome games as Helix Jump and Knife Hit and Stack Ball , Hole.io and The Fish Master: Hooked Inc ! Game Features The Fish Master: - Tap and try catching fishdom fishes in the sea - Try to catch and collect as much as you can - Upgrade your fishing rod to throw deeper - You will earn money while you are not playing - Catch as many fishes as you can - Improve your fishing line to go deeper and catch more fish - Become the ultimate fish master - Improve your fishing line to go deeper and catch more fish - Become the ultimate fish master Download The Fish Master Hooked Inc ! for FREE and enjoy hours of HAPPY FISHING!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Crazy Labs Marvel Games

Ngày phát hành

03/06/2019

Kích thước gần đúng

79,41 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft