111.900,00 ₫
111.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

How well do you know your trivia? Test your knowledge in The Ultimate Trivia Challenge! Trivia has never been so much fun. Challenge yourself or have a trivia night with friends and family in Party Mode! Choose from the most popular trivia categories including Movies, People, Places, History, Science, Music, Sports, Famous Quotes and Spelling. If that's not enough, give the wheel challenge a spin or give yourself a break and test your sound quizzing skills with Name That Sound! The Ultimate Trivia Challenge includes high quality graphics and covers your 9 favorite categories: - General - Movies - People & Places - History - Science - Music - Sports - Famous Quotes - Spelling FEATURES - Includes Your 9 Favorite Categories. - High Quality Graphics. - Party Mode (2-4 players locally). - Family Friendly. - Fun for all ages. So what are you waiting for? Download it now and get your brain ready for The Ultimate Trivia Challenge!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

- v1.4 Includes Xbox One!

Tính năng

  • Includes Your 9 Favorite Categories.
  • Party Mode (2-4 players locally).
  • High Quality Graphics.
  • Family Friendly.
  • Fun for all ages.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

LoadUpGames.com

Bản quyền

© LoadUpGames.com 2019

Được phát triển bởi

LoadUpGames.com

Ngày phát hành

05/12/2017

Kích thước gần đúng

176,54 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft