Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Themes for Files is an add-on for Files, a modern File Manager in the Microsoft Store. Please note, this extension requires the Files application to be installed. https://www.microsoft.com/en-us/p/files/9nghp3dx8hdx.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Yair A

Ngày phát hành

13/04/2021

Kích thước gần đúng

25,92 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Themes for Files
Hỗ trợ Themes for Files


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft