Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Get the all new highly addictive tripeaks style card solitaire game. Tiger Solitaire is easy to pick up but hard to put down as you roar through the hundreds of levels available. Play as little or much as you like, when you like. If you love classic Klondike, Pyramid, FreeCell, or Spider style solitaire games, you’re going to love Tiger Solitaire. Simple rules and straightforward gameplay make it easy to pick up for everyone. Please note that this game is free to download and use but is ad-funded. There are no In App Purchases in the game so there is no chance of accidentally spending any real money on in game items. Instead you optionally earn bonuses e.g. to help complete all the levels by watching a short full screen advert.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Updated dependant SDKs = fixed bugs

Tính năng

  • Fun, addictive card solitaire
  • Hundreds of levels
  • Simple rules and straightforward gameplay make it easy to pick up for everyone.
  • Escape from boredom, keep your brain sharp and have some fun all at the same time, how can you lose!
  • Tripeaks style card solitaire game.
  • Online Xbox leaderboards
  • Free, simple and fun card game.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZingMagic Limited

Bản quyền

ZingMagic Limited

Được phát triển bởi

ZingMagic Limited

Ngày phát hành

29/03/2019

Kích thước gần đúng

32,85 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Tiger Solitaire
Hỗ trợ Tiger Solitaire


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft