Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

TikVid is a global video community. We make it easy for you to watch awesome short videos AND popular creators videos by capturing those funny and memorable moments to share with the world. Many videos with effects filters, fun stickers, and so much more. Life’s moving fast, so make every second count You Can Play or Download From TikVid. ■ Watch millions of videos selected specifically for you An experience catered specifically for you based on content you watch! TikVid Musically will adapt to your taste to offer the most relevant, interesting, fun, quirky, head-turning videos that you’ll never want to stop watching! ■ Get entertained and inspired by a global community of creators Millions of creators are on TikVid showcasing their incredible talents, precious moments, and knowledge. ■ music or sound videos for free Easily Search tikvid videos with millions of free music clips and sounds! We create featured music playlists for you with the hottest tracks in every genre, including pop, rock, rap, electronic, R&B, country, and more. ■ Download Video Without Watermark ■ Searching tools allow you ....video clips ■ Livestreaming playback video ■ Dance, Comedy, Vlog, Sports, DIY, and Animal videos all ready to be consumed * Any feedback or Report? Contact us

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GeniusApps

Ngày phát hành

27/06/2019

Kích thước gần đúng

24,05 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft