Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Most challenging game “Tiles Hop EDM Rush Ball Shooter”, its Challenge to player a destroy stack tower before game over using Ball fire tank. Tiles Hop EDM Rush Fire ball on stack Tower using your favorite Tank, Becarefull of Rotated obstacle if your ball touch to obstacle you can lose you game step. Tiles Hop EDM Rush Speedball Infinity is an Casual Speedball in a twisty boxy road,try to handle the ball dodge Rush through the void while dodging obstacles in this endless casual speedball. Think quick and tap to switch directions to reach incredible speeds and rush! this ball dodge is so fast; challenge your self and see if you can handle it. Tiles Hop EDM Rush Ball Master Shooter is super simple to learn yet insanely addictive to play and a Infinite game. It is simple, but pretty addictive.Now, let's control the speed ball and twisting the road to conquer the world by overcoming challenges. GAME SUPPORTS: - Spiral Ball Fire 3D Shooter. - Ball Roll game. - Bang Bang Ball Fire shoot. - Puzzle Ball Spiral 3d Shooter. - Extreme Ball Spiral Shooter. - Extreme ball polygone shooter Game. Tiles Hop EDM Rush is a hugely popular and addictive Speedrun that thousands of people have spent hours playing. Powerball Challenges removes this endless cycle and allows you to play a series of challenges Challenge your Best friends in an exciting ball dodge match

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Most challenging game “Tiles Hop EDM Rush Ball Shooter”, its Challenge to player a destroy stack tower before game over using Ball fire tank. Tiles Hop EDM Rush Fire ball on stack Tower using your favorite Tank, Becarefull of Rotated obstacle if your ball touch to obstacle you can lose you game step. Tiles Hop EDM Rush Speedball Infinity is an Casual Speedball in a twisty boxy road,try to handle the ball dodge Rush through the void while dodging obstacles in this endless casual speedball. Think quick and tap to switch directions to reach incredible speeds and rush! this ball dodge is so fast; challenge your self and see if you can handle it. Tiles Hop EDM Rush Ball Master Shooter is super simple to learn yet insanely addictive to play and a Infinite game. It is simple, but pretty addictive.Now, let's control the speed ball and twisting the road to conquer the world by overcoming challenges. GAME SUPPORTS: - Spiral Ball Fire 3D Shooter. - Ball Roll game. - Bang Bang Ball Fire shoot. - Puzzle Ball Spiral 3d Shooter. - Extreme Ball Spiral Shooter. - Extreme ball polygone shooter Game. Tiles Hop EDM Rush is a hugely popular and addictive Speedrun that thousands of people have spent hours playing. Powerball Challenges removes this endless cycle and allows you to play a series of challenges Challenge your Best friends in an exciting ball dodge match

Tính năng

  • Most challenging game “Tiles Hop EDM Rush Ball Shooter”, its Challenge to player a destroy stack tower before game over using Ball fire tank. Tiles Hop EDM Rush Fire ball on stack Tower using your f

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

BoxStudiooo

Ngày phát hành

10/04/2019

Kích thước gần đúng

45,09 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Trò chơi nền tảng

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft