Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

TimesJobs is a platform to help professionals make smarter career decisions. We have the largest collection of jobs in the market to ensure that whenever and wherever there is a great opportunity for you, you will discover it on TimesJobs. Successful careers are not just about switching jobs. One needs to make the right career decisions at the right time, but making those decisions requires proper information and insights. We provide that information and insights with our unique product offerings like ratings and reviews of companies, salary, and skill benchmarking, interview cracking tips and company & job recommendations based on your profile. These features are available as of now on TimesJobs.com and will soon be included in the next version of the app. So download our new Windows app and make your first move towards a successful career with TimesJobs. We will need your help in serving you better. Please send your suggestions or queries to mobile@timesjobs.com.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Times Internet Limited

Bản quyền

Copyright © Times Business Solutions - A Division of Times Internet Ltd.) 2016

Được phát triển bởi

Times Internet Limited

Ngày phát hành

08/03/2016

Kích thước gần đúng

8,25 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện ảnh
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft