Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Size doesn't matter for these miniature men of war. Take control of a platoon of crack soldiers and deploy in a variety or war zones as you battle through the epic campaign. WAR! WHAT IS IT GOOD FOR? Featuring awesome visuals, intuitive touch gameplay, varied missions and a great sense of humor, Tiny Troopers is the complete package. HOORAH! You control three highly trained troopers whose missions include destroying the enemy, blowing up structures, and escorting journalists through war torn areas. WHAT'S THE MISSION? Tiny Troopers features 30 explosive missions spread across three chapters, all tied together into an involving, narrative-driven campaign. GET PROMOTED Your troops will get stronger and more battle hardened the more missions they survive. Can you keep your squad alive through the whole war? BATTLE FOR IN-GAME ACHIEVEMENTS Earn 20 in-game XBOX achievements to prove your awesomeness. Check out http://gametroopers.net for more games about to be released!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Letterbox view. Minor bug fixing.

Tính năng

  • Tiny Troopers, Big explosions!
  • Guide your troops behind enemy lines.
  • Awesome firepower and pinpoint targeting.
  • XBOX Live Achievements.
  • Specialist soldier for spec-ops.
  • 30 strategic missions to accomplish.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GAME TROOPERS

Bản quyền

Copyright © 2015, Game Troopers, SL.

Được phát triển bởi

GAME TROOPERS

Ngày phát hành

03/12/2014

Kích thước gần đúng

318,39 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Català (Català)
中文(中国)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Русский (Россия)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Tiny Troopers
Hỗ trợ Tiny Troopers


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft