Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

"Tomb of the Mask instantly got me hooked with its appealing combination of retro-style graphics, fast-paced gameplay, and dead-simple controls. In fact, if I didn’t have to write this post, I probably wouldn’t have stopped from playing it" - AppAdvice "I'm very impressed with how much I'm enjoying Tomb of the Mask" - TouchArcade "This modern arcade title charms with retro FX and visual sensibilities that communicate personality more than merely nostalgia" - Kill Screen "A challenging endless arcade game through trap-filled tombs" - Pocket Gamer Tomb of the Mask is an arcade game, which takes place in an infinite procedurally generated vertical labyrinth. Seeking for adventure you get into a tomb, where you find a strange mask. You wear it and suddenly realize that you can now climb walls - easily and promptly. And that's when all the fun begins. You'll face a variety of traps, enemies, game mechanics and powerups. And as far as time doesn't wait, get a grip and up you go! We Love You! Enjoy!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GT Arcade

Ngày phát hành

13/08/2019

Kích thước gần đúng

164,95 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cổ điển

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft