Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Need a stable Metro style BitTorrent client for your Windows RT/8 tablet? Try Torrent RT and you won't be disappointed! Powered by the highly optimized MonoTorrent library it supports all protocols you would expect from a modern BitTorrent client. It can max your network bandwidth without draining all battery juices and making your tablet unresponsive. Torrent RT has a clean interface, and requires virtually no setup. Just select a folder to put your downloads and you are ready to go. To start download, just open a torrent file or click a magnet link, and download will start right away.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Vlasenko Bros.

Bản quyền

Torrent RT FREE

Được phát triển bởi

Vlasenko Bros.

Ngày phát hành

26/07/2013

Kích thước gần đúng

21,61 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Русский (Россия)
Українська (Україна)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Torrent RT FREE
Hỗ trợ Torrent RT FREE

Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Torrent RT FREE
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Torrent RT FREE
Torrent RT is intended to download only legal content. Developer is not responsible for any issues you might get into by downloading illegal or copyrighted materials. By installing Torrent RT you agree and accept these terms.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft