Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Toshiba Print Experience (“Application”) provides printing functions appropriate for control of TOSHIBA e-STUDIO Multifunction Printers (“MFP”s). This Application allows you to configure the detailed settings, when you print a document through Windows store apps. The Application also allows you to see configuration options of your MFP remotely. Please refer to Help Menu within the Application for more information. To use this Application, please install “Toshiba V4 Printer Driver” on your PC in advance. Please make sure to review “Readme” of Toshiba V4 Printer Driver to confirm supported MFP models and related terms. To use or install this Application shall constitute your acceptance of terms and conditions of End User License Agreement (“EULA”). Please carefully read EULA before using or installing this Application. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THE EULA, PLEASE DO NOT INSTALL, COPY OR USE THIS APPLIACATION. Note: Toshiba TEC does not collect personal information, including scan or print data through this application.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

TOSHIBA TEC CORPORATION

Bản quyền

Copyright(c) 2016-2018 TOSHIBA TEC CORPORATION, All Rights Reserved

Ngày phát hành

16/05/2016

Kích thước gần đúng

10,27 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thông tin đăng nhập miền doanh nghiệp của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
English (United Kingdom)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Unknown Locale (No-NO)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(台灣)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft