Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Best free PC cleaner in 2019. Optimize and clean my PC. Keep your computer clean and fast with Total PC Cleaner. It lets you clean your PC's cache and big files. It has everything you need for a free computer cleaner. User comments "This is the best pc cleaner in Microsoft store". It scans your whole computer to clean up junk files, speed up your PC, and boost its performance. With just a few clicks, you can selectively remove files from the following categories:  - System Caches   - Application Caches  - Mail Caches  - Office Caches - Browser Caches - Downloads  - Large Files

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Total PC Cleaner

Ngày phát hành

26/12/2017

Kích thước gần đúng

19,4 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Русский (Россия)
中文(中国)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft