Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

No more crushing candies, breaking diamonds, crunching cookies or farming. Bust the toy box and enjoy this colorful adventure! Toy Box Blast: Toy Land version is a simple but addiction with colorful and fun match-3 puzzle. Unlike any others, it comes with more pretty cute effects than ever. Be careful with the addiction and sparkle of its effects. ** How to play ** Match two or more blocks of the same color to solve the pretty cool levels in this puzzle adventures! Make the Toy bust ingredients and you will enjoy the journey of outstanding and awesome Toy Box Blast: Toy Land. Toy Box Blast: Toy Land's Features: - Very easy and fun to play. - Best graphics and best gameplay. - Many and many levels with exciting puzzles. - All kinds of cutest toys; cars, rockets, dolls, stuffed animals and many more... - Somuch rewards and extra bonuses after levels passed. - Many boosters: vacuums, drills, buckets, paintbrushes, TNT, rotors and so on...

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Jacky68

Được phát triển bởi

Jacky68

Ngày phát hành

26/06/2017

Kích thước gần đúng

35,86 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Tiếng Việt (Việt Nam)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft