Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Traffic Biker! is the most epic bike trial game ever! Master your bike riding skills to overcome obstacles and collect treasures through levels full of danger! The journey will take you through stunningly beautiful environments. Traffic Biker includes: - Easy and fun to play, challenging to master - Stunningly beautiful environments

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Kiivy Std

Ngày phát hành

05/08/2019

Kích thước gần đúng

72,86 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft