Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Microsoft Translator enables you to translate text and speech, have translated conversations, and even download AI-powered language packs to use offline. - Speak, type, or write by hand with Windows Ink, to translate into over 60 languages - Have real-time translated conversations with up to 100 people, each on their own device (Windows, iOS, Android, Kindle) - Start or join a conversation directly through Cortana - Translate images such as menus and signs - Download languages to translate offline using state-of-the-art neural machine translation - Hear your translated phrase to help you with pronunciation - Share your translation with other apps - Pin your most frequent translations to save for later - Learn a new word or phrase everyday by pinning Translator to Start Translator supports the following languages:  Afrikaans, Arabic, Bangla, Bosnian (Latin), Bulgarian, Cantonese (Traditional), Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Fijian, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hmong Daw, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Kiswahili, Klingon, Korean, Latvian, Lithuanian, Malagasy, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Querétaro Otomi, Romanian, Russian, Samoan, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tahitian, Tamil, Thai, Tongan, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, and Yucatec Maya. Microsoft Translator is powered by cutting-edge technology that is used by Office, Bing, Skype, Edge as well as by countless partners. Please note that some features are not available in all languages.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

© 2019 Microsoft Corporation

Ngày phát hành

15/10/2010

Kích thước gần đúng

96,93 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Du lịch

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng thư viện ảnh
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
English (United Kingdom)
English (India)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
中文(中国)
中文(台灣)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Translator
Hỗ trợ Translator


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft