Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Take control of your taskbar! TranslucentTB offers you control over the appearance of your taskbar. You can customize the effect and color of it, and combine states (maximised window, Start Menu open, Cortana open and Timeline open), each one with a customizable taskbar appearance to reach a dynamically changing and visually pleasing taskbar.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Charles Milette

Bản quyền

Copyright © 2021 TranslucentTB Open Source Developers

Được phát triển bởi

TranslucentTB Open Source Developers

Ngày phát hành

22/08/2018

Kích thước gần đúng

5,31 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cá nhân hóa

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web TranslucentTB
Hỗ trợ TranslucentTB


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft