Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This is a universal application that can become your best assistant in whatever way you worked. Are you an entrepreneur? Analyzing the market? Do you choose employees? Or are you a writer, a game developer? Try a new format - tell your story in a new way! How many people can you attract?

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

IvanResh

Ngày phát hành

19/05/2017

Kích thước gần đúng

21,71 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Treengine


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft