Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Trio Office is the best free office software in 2019: alternatives to Word, Excel & PowerPoint. It's compatible with Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint & Txt), Google Docs, Google Sheets, Google Slide and OpenOffice format for windows. Trio Office can open & edit many kinds of files, detail please refer to the following format list: [Text documents] • OpenDocument formats (.odt, .ott, .oth and .odm ) • Open Office formats (.sxw, .stw and .sxg) • Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP/Mac) (.doc and .dot) • Microsoft Word 2003 XML (.xml) • Microsoft Word 2007/2010 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm) • Microsoft WinWord 5 (.doc) • WordPerfect Document (.wpd) • Microsoft Works (.wps) • Lotus WordPro (.lwp) • Abiword Document (.abw, .zabw) • ClarisWorks/Appleworks Document (.cwk) • MacWrite Document (.mw, .mcw) • Rich Text Format (.rtf) • Text CSV (.csv and .txt) • StarWriter/ Star Writer formats (.sdw, .sgl, .vor) • DocBook (.xml) • Unified Office Format text (.uot, .uof) • Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and .jtt) • Hangul WP 97 (.hwp) • T602 Document (.602, .txt) • eBook (.pdb) • Apple Pages 4 (.pages) • HTML Document (.htm, .html) [Spreadsheets] • OpenDocument formats (.ods, .ots, .fods, .sxc and .stc) • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, and .xlt) • Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw, and .xlt) • Microsoft Excel 2003 XML (.xml) • Microsoft Excel 2007/2013 XML (.xlsx, .xlsm, .xlts, .xltm) • Microsoft Excel 2007/2010 binary (.xlsb) • Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, and .123) • Data Interchange Format (.dif) • Rich Text Format (.rtf) • Text CSV (.csv and .txt) • StarCalc formats (.sdc and .vor) • dBASE (.dbf) • SYLK (.slk) • Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof) • HTML Document (.htm and .html files, including Web page queries) • Quattro Pro 6.0 (.wb2) • Apple Numbers 2 (.numbers) [Presentations] • OpenDocument formats (.odp, .odg, .otp, .fopd, .sxi and .sti) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt and .pot) • Microsoft PowerPoint 2007/2010 (.pptx, .pptm, .potx, .potm) • StarDraw and StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, and .vor) • Unified Office Format presentation (.uop, .uof) • CGM – Computer Graphics Metafile (.cgm) • Portable Document Format (.pdf) • Apple Keynote 5 (.key) [Graphic files] • OpenDocument formats (.odg, .otg, .sxd, and .std) • Adobe Photoshop (*.psd) • AutoCAD Interchange Format (*.dxf) • Corel Draw (*.cdr) • Corel Presentation Exchange (*.cmx) • Microsoft Publisher 98-2010 (*.pub) • Microsoft Visio 2000-2013 (*.vdx; *.vsd; *.vsdm; *.vsdx) • WordPerfect Graphics (*.wpg) BMP JPEG, JPG PCX PSD SGV WMF DXF MET PGM RAS SVM XBM EMF PBM PLT SDA TGA XPM EPS PCD PNG SDD TIF, TIFF GIF PCT PPM SGF VOR [Formula files] • OpenDocument Formula (.odf and .sxm) • StarMath (.smf) • MathML (.mml) Trio Office is a 3rd party software that is not associated with, endorsed by or affiliated with Microsoft.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GT Doc Studio

Ngày phát hành

03/01/2019

Kích thước gần đúng

847,45 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

中文(中国)
English (United States)
Català (Català)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Hrvatski (Hrvatska)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(台灣)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft