Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

True Key™ by McAfee eliminates the hassle of passwords. Store and automatically fill in your passwords and enjoy convenient access to your apps, websites and devices. Here's how it works: Sign-in to the True Key app with devices you trust. The True Key app remembers and fills your passwords in the background as you surf the web. You can even add a designated mobile device to receive a notification when you login to verify it’s you for extra security. Install the True Key app on your phone, tablet and computer, and let it sync your passwords automatically. You’ll always have your information on hand, wherever you go. The True Key app secures and encrypts all your passwords. Learn more at www.truekey.com

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

McAfee Inc.

Bản quyền

© 2003-2019 McAfee, Inc.

Ngày phát hành

18/11/2016

Kích thước gần đúng

16,87 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Đọc và thay đổi thông tin của bạn trên các trang web mà bạn truy cập.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.
Xem trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi nội dung trên các trang web mà bạn truy cập.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web True Key
Hỗ trợ True Key


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft