Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Introducing the best app which allows you to Identify unknown contacts by just entering the number and then looking it up in our database,True phone call also allows you to mark spam contacts by just typing the number then adding it to the spam list,In case you entered the number into the spam list by mistake,you can reverse the process.Get to know all the phone contacts you would love to know across the world.Note that we in no way store personal information and we do not share it with third parties so enjoy using the app

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

NineHertz

Bản quyền

Copyright 2018

Được phát triển bởi

NineHertz

Ngày phát hành

14/08/2018

Kích thước gần đúng

1,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ True Phone Call


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft