Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

TubeMate YouTube Downloader enables you to quickly access, search, share, watch and download YouTube videos.Now windows phone users to watch and download any MP4 videos you want! Because downloading always happens in the background, you can go on watching YouTube, surfing the Internet, tweeting, and listening to your music as you download. This app makes it easy to discover, play and download the MP4 movie you love on Windows Phone! Compared to other existed video downloders, it offers you free, unlimited and high-quality videos. You can download all the mp4 video songs. Features for TubeMate Videos HD : (1) Play & Download videos (2) Simple and easy to use interface (3) Inbuilt Video Player (4) Top Trending Videos List (5) Video File Download in your SD card (6) Offline play Downloaded video without internet (7) Free unlimited video downloading (8) Background Video Download Supported (9)Multiple download resolution options (10) search and related videos suggestions

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ankit Corp

Ngày phát hành

03/05/2016

Kích thước gần đúng

10,78 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
Sử dụng thư viện video của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ TubeMate Downloader With Video Player


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft