Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

TV remote app for Philips televisions. This app is compatible with Philips TV's from 2011 and upwards with model (xxPFL5xx6 to xxPFL9xx6).

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Wilde Apps

Bản quyền

Copyright @ 2015, Wilde Apps

Được phát triển bởi

Wilde Apps

Ngày phát hành

04/01/2015

Kích thước gần đúng

1,95 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web TV remote
Hỗ trợ TV remote


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft