Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Tweeten is the most powerful Twitter app for Windows 10. Tweeten includes a clean and beautiful user interface which helps you keep track of all the things happening on Twitter. Tweeten's multi-column UI helps you keep monitor multiple timelines from different accounts the same time. You can keep track of your Twitter Lists, Activity, Notifications, Direct Messages, and a lot more! Tweeten also includes a powerful Search feature which lets you keep track of a specific topic. If that wasn't enough, you can also schedule tweets using Tweeten. And what about the fun stuff? Well, Tweeten also includes GIF Search and the ability to Save GIFs! There are lots of goodies in Tweeten, so go ahead and download it to experience it yourself. IMPORTANT: This app works with Windows 10 Pro and Home but not with Windows 10 S. Tweeten is working to fix this issue. ______________________________________________________________________________________________________ Disclaimer: Tweeten is based on TweetDeck, a product owned and maintained by Twitter Inc.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Mehedi Hassan

Bản quyền

© Tweeten

Ngày phát hành

19/09/2016

Kích thước gần đúng

281,05 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 18 tuổi trở lên

Danh mục

Xã hội

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Tweeten
Hỗ trợ Tweeten

Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Tweeten
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Tweeten
Tweeten is based on TweetDeck, a product owned and maintained by Twitter Inc.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft