Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A simple app to test your WPM (word per minute) and accuracy :)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Jazzen

Bản quyền

Copyright © 2012 Jazzen

Được phát triển bởi

Jazzen

Ngày phát hành

26/11/2012

Kích thước gần đúng

179,59 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Type Speed

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft