Giá gốc là 2.219.900,00 ₫, giá hiện tại Miễn phí
Giảm 100% • Còn lại 4 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Turn your Windows device into a full-featured DVD player - Enjoy playback of all your favorite movies and videos without the need to install any extra plugins, codec, or software. Ultra DVD Player is a Windows App that provides full support for playing DVDs and common video and audio files. With Ultra DVD Player you get not only perfect playback for your favorite movies but also with subtitles and selection of audio tracks – cool features you would expect from an actual DVD Disc player! Furthermore, Ultra DVD Player also allows you to create playlists, view your last played content, play files in shuffle mode, and even use the app in background mode. ***Supported Formats Video: MPEG-1/2, DivX® (1/2/3/4/5/6), MPEG-4 ASP, XviD, 3ivX D4, H.261, H.263 / H.263i, H.264 /* MPEG-4 AVC, Cinepak, Theora, Dirac / VC-2, MJPEG (A/B), WMV 1/2, WMV 3 / WMV-9 / VC-1, Sorenson 1/3, DV, On2 VP3/VP5/VP6, Indeo Video v3 (IV32), Real Video (1/2/3/4). *Audio: MPEG Layer 1/2, MP3 - MPEG Layer 3, AAC - MPEG-4 part3, Vorbis, AC3 - A/52, E-AC-3, MLP / TrueHD>3, DTS, WMA 1/2, WMA 3, FLAC, ALAC, Speex, Musepack / MPC, ATRAC 3, Wavpack, Mod, TrueAudio, APE, Real Audio, Alaw/µlaw, AMR (3GPP), MIDI, LPCM, ADPCM, QCELP, DV Audio, QDM2/QDMC, MACE. ***Supported File Extensions *Video Files: 3GPP2 Multimedia File (.3G2) 3GPP Multimedia File (.3GP .3GP2) 3GPP Media File (.3GPP) Anime Music Video File (.AMV) Advanced Systems Format File (.ASF) Audio Video Interleave File (.AVI) Bink Video File (.BIK) Binary Video File (.BIN) DivX-Encoded Movie File (.DIVX) DRM Rights Object (.DRC) Digital Video File (.DV) Flash MP4 Video File (.F4V) Animate Video File (.FLV) Google Video File (.GVI) General eXchange Format File (.GXF) Disc Image File (.ISO) MPEG-1 Video File (.M1V .MPEG1) HDV Video File (.M2T) Blu-ray BDAV Video File (.M2TS) iTunes Video File (.M4V) Matroska Video File (.MKV) Apple QuickTime Movie (.MOV) MPEG-2 Video File (.MP2V .MPEG2 .M2V) MPEG-4 Video File (.MP4 .MP4V) MPEG Movie File (.MPE .MPG .MPEG) MPEG-2 Video Stream (.MPV2) AVCHD Video File (.MTS) MTV Video Format File (.MTV) Material Exchange Format File(.MXF) Nullsoft Streaming Video File(.NSV) NuppelVideo File (.NUV) Ogg Media File (.OGM .OGV) Ogg Vorbis Multiplexed Media File(.OGX) Topfield PVR Recording (.REC) RealMedia File (.RM) RealMedia Variable Bit Rate File(.RMVB) Toribash Replay File (.RPL) Wii/GameCube Video File (.THP) JVC Everio Video Capture File(.TOD) Video Transport Stream File (.TS) DVD Video Object File (.VOB) DVD Video Recording Format (.VRO) WebM Video File (.WEBM) Windows Media File (.WM) Windows Media Video File (.WMV) Windows Recorded TV Show File(.WTV) Expression Encoder Screen Capture File(.XESC) Windows Media Player Playlist (.WPL) *Audio Files: MPEG Layer II Compressed Audio File (.MP2) Ogg Vorbis Audio File (.OGG) 3GPP Audio File (.3GA) UNIS Composer 669 Module (.669) Dolby Digital Audio File (.A52) Advanced Audio Coding File (.AAC) Audio Codec 3 File (.AC3) ADTS Audio File (.ADT) Audio Data Transport Stream File (.ADTS) Audio Interchange File Format (.AIF) Compressed Audio Interchange File (.AIFC) Audio Interchange File Format (.AIFF) Adaptive Multi-Rate Codec File (.AMR) DVD-Audio Audio Object File (.AOB) Monkey's Audio Lossless Audio File (.APE) AMR-WB Audio File (.AWB) Core Audio File (.CAF) DTS Encoded Audio File (.DTS) Free Lossless Audio Codec File (.FLAC) Impulse Tracker Module (.IT) Karaoke MIDI File (.KAR) MPEG-4 Audio File (.M4A) MPEG-4 Audio Book File (.M4B) iTunes Music Store Audio File (.M4P) MachFive Preset File (.M5P) MIDI File (.MID) Matroska Audio File (.MKA) Meridian Lossless Packing Audio File(.MLP) Amiga Music Module File (.MOD) MPEG-2 Audio File (.MPA) MPEG-1 Layer 1 Audio File (.MP1) MP3 Audio File (.MP3) Musepack Compressed Audio File (.MPC) MPEG-1 Layer 3 Audio File (.MPGA) Finale Notation File (.MUS) Ogg Vorbis Audio File (.OGA) Sony OpenMG Music File (.OMA) Opus Audio File (.OPUS) PureVoice Audio File (.QCP) Real Audio File (.RA) RMID MIDI File (.RMI) ScreamTracker 3 Module (.S3M) SID Audio File (.SID) Ogg Vorbis Speex File (.SPX) Unknown audio file (.THD) True Audio File (.TTA) Creative Labs Audio File (.VOC) TwinVQ Audio File (.VQF) Sony Wave64 Audio File (.W64) WAVE Audio File (.WAV) Windows Media Audio File (.WMA) WavPack Audio File (.WV) The Sims Audio File (.XA) Fasttracker 2 Extended Module (.XM) Media Playlist File (.M3U ) UTF-8 M3U Playlist File (.M3U8) Audio Playlist (.PLS) Zune Playlist (.ZPL) *Vector Image Files: PostScript File (.PS) *Data Files: Miinoto Exchangeable Group File(.MXG) Game Texture Dictionary (.TXD) *Settings Files: ToolBook Translation System File(.TTS)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

CompuClever Systems Inc.

Bản quyền

CompuClever Systems. All Rights Reserved.

Được phát triển bởi

CompuClever Systems.

Ngày phát hành

30/07/2018

Kích thước gần đúng

136,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Ultra DVD Player for Free
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Ultra DVD Player for Free
End User License Agreement This SOFTWARE is being provided to You by CompuClever Systems. (“CompuClever”). By installing, downloading, copying, or otherwise using this CompuClever SOFTWARE, You agree to the following terms and conditions (“Agreement”) specified at: http://www.compuclever.com/info/eula/

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft