Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

*** NEW FEATURES *** newly added annotation tools: add text, text callout, hide/show annotation and comment list. The viewer is free, while the full license has to be purchased to save/export/print changes you make, including annotation, forms filled and pages reordered. The full license also enables the split/merge/extract tools. Ultra PDF Editor, by CompuClever, provides you an easy way to view and annotate PDF files on all Windows devices. You can also fill PDF forms, extract/split & merge PDF files, reorder pages, and convert PDF to image files, using it. Our goal is to be the best .PDF file editor App on Windows Store. Compatible with Adobe Acrobat PDF, Foxit PDF, Xodo PDF, Polaris PDF, Google PDF and Drawboard PDF. Key Features: VIEW: * Horizontal & vertical scroll; single page mode & multi-page mode * Search text; zoom in and out ANNOTATE: * Markup with highlight, underline and strikeout tools * Add text comments * Freehand-writing and drawing tool MANAGE & TOOLS: * Convert/Export to image files * Split a PDF file * Extract from a PDF file * Merge PDF files into one * Reoder pages * Fill PDF forms * Etc.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

CompuClever Systems Inc.

Bản quyền

CompuClever Systems. All Rights Reserved.

Được phát triển bởi

CompuClever Systems.

Ngày phát hành

21/02/2018

Kích thước gần đúng

34,12 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Ultra PDF Editor - Annotate & Fill, Split & Merge, & Convert
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Ultra PDF Editor - Annotate & Fill, Split & Merge, & Convert
End User License Agreement This SOFTWARE is being provided to You by CompuClever Systems. (“CompuClever”). By installing, downloading, copying, or otherwise using this CompuClever SOFTWARE, You agree to the following terms and conditions (“Agreement”) specified at: http://www.compuclever.com/info/eula/

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft