Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

By Unimed Sorocaba application you can: - Consult our medical guide; - Conduct schedules online consultations; - Consult prices of items of Unimed Pharmacy Sorocaba; - Perform pre-scheduling imaging; - Get examinations guidance of imaging and laboratory; - View results from imaging and laboratory; - Access information service centers and useful telephone numbers.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Unimed Sorocaba

Được phát triển bởi

Unimed Sorocaba

Ngày phát hành

18/01/2016

Kích thước gần đúng

33,51 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng thư viện ảnh
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Português (Brasil)
Português (Portugal)
English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Unimed Sorocaba
Hỗ trợ Unimed Sorocaba


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft