Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

UniqKey provides easy, simple and safe access control for your cloud services, and furthermore centralizes logins and creates a detailed overview for every attached user profile. When you connect the UniqKey Browser Extension with your smart device, you no longer have to fear data breaches and other risk factors, that could potentially jeopardize your company’s cyber safety. UniqKey also helps you avoid financial repercussions for violating the EU’s GDPR-regulative (General Data Protection Regulation).

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

uniqkey aps

Ngày phát hành

28/06/2018

Kích thước gần đúng

12,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.
Đọc và thay đổi nội dung trên các trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi mọi thứ mà bạn gửi hoặc nhận từ trang web.
Đọc và thay đổi thông tin của bạn trên các trang web mà bạn truy cập.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Dansk (Danmark)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft