Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Read through Windows Phone update change logs and future update rumors. Windows 8.1, Windows 10, and more with information on specific build numbers and version names (Mango, Blue, Threshold), and firmware updates (as available). Stay up to date on where Windows Phone is headed!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Arian T. Kulp

Được phát triển bởi

Arian T. Kulp

Ngày phát hành

12/11/2013

Kích thước gần đúng

4,91 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Update Central
Hỗ trợ Update Central

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft