Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This tool allows computer administrators to fully control the process and the timing of installing updates to their system using the Windows Update Agent API. The tool is also capable of performing an offline search for updates using an update catalog. No more unwanted forced reboots or long update sessions to the worst possible times. Features: 1) Ability to auto download wsusscn2.cab for "offline" search for updates (for example when wuauserv is blocked in the firewall) 2) Ability to "manually" (that is without the use of wuauserv or the Windows agent API) download found updates to disk (useful when the access of Windows Update to the servers of Microsoft is blocked) 3) Ability to block automatic Windows Update on pro/home editions of windows 10 by setting the WSUS servers to " " as described in the "Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline" from Microsoft 4) Ability to search for updates in custom intervals (when automatic Windows Update is disabled), only searched for updates when the PC is not in use (optional) 5) Hides the Windows Update page from the settings app when automatic updates are disabled

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

DavidXanatos

Ngày phát hành

26/10/2018

Kích thước gần đúng

1,05 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft