Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

This app can help you to upgrade to the Developer preview version. Developer preview version is for developers, so ordinary users if you want to experience the Windows Phone's latest preview version first need to turn himself into a developer, is also say their Microsoft account into a developer account.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

沙漠游鱼

Được phát triển bởi

沙漠游鱼

Ngày phát hành

13/09/2014

Kích thước gần đúng

1,1 MB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Upgrade WP

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft