Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

USA Hockey's Mobile Rulebook puts the Official Rules of Ice Hockey & companion Casebook in the palm of your hand. With nearly the entire app, including bookmarks, available without an internet connection it's the perfect app for officials, coaches, players and parents at the rink or on the go! Whether you are looking for a rule description, casebook example or officiating video USA Hockey's Mobile Rulebook has a variety of interactive tools to benefit you including a full search tool using rulebook keywords. Features include: - Browse the entire 2017-21 USA Hockey Official Rules and Casebook of Ice Hockey - Bookmark pages for quick access - Write notes about rules or casebook entries and access them from “My Notes” - Search the rulebook without an internet connection - Access popular features such as officiating videos, ask the official and more when connected to the internet - Share all content using your favorite social media or texting app

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

USA Hockey

Ngày phát hành

04/08/2017

Kích thước gần đúng

26,17 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft