Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Allows users to give each USB Flash Drive a unique internal ID and description. SAVES all your USB Flash Drives and their stored File Names to a Data Base. Users can SEARCH the data base to list ALL USB Flash Drives in the Data Base. Users can SEARCH the data base to list the files on any selected Flash Drive. Users can SEARCH the data base for any File Name to identify it's Flash Drive. Note:- After downloading, please restart the computer.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Eagle IT

Ngày phát hành

15/09/2017

Kích thước gần đúng

53,89 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web USB File Library
Hỗ trợ USB File Library


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft