Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The USB Flash Drive, a mobile storage management app for windows 10, helps you easily manage your USB flash drive. Files classification is an easy, straightforward feature which benefits you when tranfering files between usb drives and computers. files classification: simply click to find documents, videos, pictures; historical records: browse the transfer records of usb drive without worrying about finding the files transmitted with usb drive; touch-friendly: outstanding the user experience is in the tablet mode with the performance of buttons, selection, send and other details; privacy: Approved and limited by Microsoft, more controllable and more reliable.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AI For Windows

Ngày phát hành

28/05/2018

Kích thước gần đúng

34,86 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện video của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Hệ thống Tệp

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web USB Flash Drive
Hỗ trợ USB Flash Drive


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft