Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Demo to showcase current possibilities of my UWiiP lib (https://github.com/cefoot/UWiimoteP) My intent is to build a library to utilize Wii Remote controller (WiiMote) in UWP Apps. This app demonstrates the current development status of the library. To use it probably u'll need a WiiMote controller and a PC with Bluetooth to communicate with the controller.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

cefoot

Ngày phát hành

17/11/2017

Kích thước gần đúng

24,64 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng thiết bị hỗ trợ giao thức Thiết bị Giao diện Con người (HID)
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Deutsch (Deutschland)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ UWiiP-Demo

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft