Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Vector is for Windows and Windows Phone app developers. Use it to automatically create images for tiles, splash screens, and all other images required from your app from one scalable vector graphics (SVG) file. Simply choose an SVG file, place it on your tile with multi-touch or your mouse and export all of the images. Vector also exports all the images for devices with high pixel density screens. Exports up to 42 images from one SVG file! Exported images from one SVG: \badgelogo.scale-100.png \badgelogo.scale-125.png \badgelogo.scale-140.png \badgelogo.scale-150.png \badgelogo.scale-180.png \badgelogo.scale-200.png \badgelogo.scale-400.png \largelogo.scale-80.png \largelogo.scale-100.png \largelogo.scale-125.png \largelogo.scale-140.png \largelogo.scale-150.png \largelogo.scale-180.png \largelogo.scale-200.png \largelogo.scale-400.png \logo.scale-80.png \logo.scale-100.png \logo.scale-125.png \logo.scale-140.png \logo.scale-150.png \logo.scale-180.png \logo.scale-200.png \logo.scale-400.png \phonesplashscreen.scale-100.png \phonesplashscreen.scale-140.png \smalllogo.scale-80.png \smalllogo.scale-100.png \smalllogo.scale-140.png \smalllogo.scale-180.png \smalltilelogo.scale-80.png \smalltilelogo.scale-100.png \smalltilelogo.scale-140.png \smalltilelogo.scale-180.png \splashscreen.scale-100.png \splashscreen.scale-125.png \splashscreen.scale-140.png \splashscreen.scale-150.png \splashscreen.scale-180.png \splashscreen.scale-200.png \splashscreen.scale-400.png \square44x44logo.scale-100.png \square44x44logo.scale-125.png \square44x44logo.scale-140.png \square44x44logo.scale-150.png \square44x44logo.scale-200.png \square44x44logo.scale-400.png \square71x71logo.scale-100.png \square71x71logo.scale-125.png \square71x71logo.scale-140.png \square71x71logo.scale-150.png \square71x71logo.scale-200.png \square71x71logo.scale-400.png \storelogo.scale-100.png \storelogo.scale-125.png \storelogo.scale-140.png \storelogo.scale-150.png \storelogo.scale-180.png \storelogo.scale-200.png \storelogo.scale-400.png \widelogo.scale-80.png \widelogo.scale-100.png \widelogo.scale-125.png \widelogo.scale-140.png \widelogo.scale-150.png \widelogo.scale-180.png \widelogo.scale-200.png \widelogo.scale-400.png

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

The Robot

Bản quyền

Copyright © 2015, The Robot

Được phát triển bởi

The Robot

Ngày phát hành

20/09/2012

Kích thước gần đúng

7,18 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Vector
Hỗ trợ Vector


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft