Miễn phí
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Accelerate your hiring through easily ordering background screening solutions via Verified First. Verified First Edge Extension Easily order background checks right from your browser. With a simple click of a mouse, you now have access to one of the world's best screening solutions. Accelerate your HR screening through easily ordering Background Checks, Tenant Screening, Credit Checks and Employment / Education / Reference / Professional License Verifications. Features - No documents to scan/upload, everything is digitally signed by the applicant. - Rapid results for background checks with à la carte ordering—you only pay for what you use, no contracts, no minimums. - Customizable solutions through being able to create/delete users or packages independently of a support team—allowing you to to save time and screen more efficiently. - Easy to use interface that’s designed to encourage compliance with FCRA and EEOC laws. More about Verified First https://www.verifiedfirst.com/

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Verified First

Ngày phát hành

29/11/2017

Kích thước gần đúng

6,49 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft