Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

You must have an active Vet Interactive account to use this app. Vet Interactive is a visual consultation tool that empowers Veterinarians to teach pet owners more quickly, efficiently and effectively. This app includes an array of topics that can help your pet owners understand common conditions and treatments. These topics may contain procedural videos, photos, illustrations and more. Simple-to-use drawing tools are available to help illustrate and educate. The Vet Interactive platform allows you to connect with your pet owners before, during and after the consultation. Vet Interactive helps pet owners feel more satisfied and confident with the course of action they choose and the care they receive for their pets.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Vet Interactive

Được phát triển bởi

Vet Interactive

Ngày phát hành

08/02/2016

Kích thước gần đúng

33,31 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Vet Interactive
Hỗ trợ Vet Interactive

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft