Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Video Downloader for Tube is a powerful and free HD video downloader. How to use: 1 - Copy the youtube url link from the browser address bar or or in PC right click on video and select copy url option. 2 - Now Paste that copied url in the app and Click on Fetch Video Button. 3 - After that you can either play or download video by clicking download video button. ★★★★CONTACT US★★★★ Web: http://myexpressapps.com Facebook: @myexpressapps Instagram: @myexpressapps Twitter: @myexpressapps Support: freebestapps@hotmail.com This application provides users to download and save videos easy and fast. Your can choose video quality as well. Download video fast and free in your phone and desktop and play video without internet as well. Video is directly saved in Videos Library in folder name "Video Downloader - Downtube" Download and have fun!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Express Apps

Ngày phát hành

27/03/2017

Kích thước gần đúng

31,04 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft