Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Video Editor & Music Movie Maker app is the best video maker with free video filters , stickers and music. Video editor app with intuitive and user-friendly timeline interface You can select photos and video from your gallery, and it’s totally free, without watermark. Trim: trim and edit videos to cut off unwanted moments Merge: combine and edit multiple videos and photos to make a whole story Compress:compress video clips of any size with high quality. *Edit video with amazing features, like adding text into video, pictures , stickers, trim video, crop video, compress video,join videos * Add music to videos SAVE VIDEO & SHARE ★ Save videos to your device, or upload to YouTube, Facebook, Vine & more ★ Share your final cut with friends on social media

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GalaxyApps

Bản quyền

GalaxyApps 2018-2019 All Rights Reserved.

Được phát triển bởi

GalaxyApps

Ngày phát hành

28/08/2018

Kích thước gần đúng

49,52 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Video Editor & Music Movie Maker


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft