Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Video Rotator helps you to rotate a video in all angles like 90degrees,180degrees, 270degrees, 360degrees. You can rotate according to your own customization like 25 degree, 50 degrees or any angle. Also you flip the video horizontally and vertically. Easily upload your rotated videos to social networks like Facebook, Twitter, WhatsApp and more. Privacy Policy:-http://w8privacy.azurewebsites.net/privacy?dev=Cidade&app=Video%20Rotate%20Flip%20Video&mail=Y2lkYWRlYXBwc0Bob3RtYWlsLmNvbQ==&lng=En

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Cidade

Được phát triển bởi

Cidade

Ngày phát hành

04/11/2015

Kích thước gần đúng

37,35 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
systemManagement
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft