Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Video Trimmer,Joiner,Compressor,Video Editor is a video editing tool without watermark which allows you to cut and join video files. This is a premium app with focus on quality. Video Trimmer,Joiner,Compressor,Video Editor is very simple ,fast and easy to used to just select start from and end from the video and you just press on trim video and your new cutter video ready for show. video cutter app can cut video file and remove unwanted parts like commercials, outtakes and trailers. Available Features * Cut the Videos * Join two or more Videos * Join same video * Compress Video * Remove parts of videos Fast

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GalaxyApps

Bản quyền

GalaxyApps 2018-2019 All Rights Reserved.

Được phát triển bởi

GalaxyApps

Ngày phát hành

29/06/2018

Kích thước gần đúng

17,53 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft