Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Vidmate Youtube is a Large Collection of Video , Youtube Movies & Music. You can Manage your YouTube Account with this app . You can also create playlist with this app. You can download all mp3 & mp4 videos .

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ShivSoft

Ngày phát hành

26/04/2019

Kích thước gần đúng

27,01 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
backgroundMediaPlayback
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn
userNotificationListener

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft