Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A simple and easy to use Vietnamese lunar calendar app

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

chin.bimbo

Bản quyền

Copyright © 2013, Chin

Được phát triển bởi

chin.bimbo

Ngày phát hành

07/02/2013

Kích thước gần đúng

811,22 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Vietnamese Lunar Calendar

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft