Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

vxUtil is a suite of network/internet (IP) utilities. These utilities allow you to perform network related trouble-shooting and other functions. IP Utilities include: -DNS Audit --DNS Audit can help you locate DNS database errors -DNS Lookup --You can use Lookup to obtain information on host names and IP addresses. -Finger --You can use Finger to obtain information about a user or host -Get HTML --You can use the Get HTML utility to help you efficiently debug your Web site -Info --This function gets the current IP address and pertinent information for each adapter. -IP Subnet Calculator --This subnet calculator gives you a complete list of information concerning an IP address and Subnet Mask, including the Network and Host address size. -Password Generator --Password Generator allows you to create random passwords using a variety of algorithms. -Port Scanner --You can use Port Scanner to scan your network and list devices. -Quote --You can use Quote to view quotations from a Quote server. -Time Service --Time Service lets you view your local system's clock and the clock of a remote time server. -Wake On LAN --Wake On LAN sends a Magic Packet to remotely wake up a sleeping or powered off PC on a network. -Whois --You can use Whois to obtain information on names from the Network Information Center.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Cambridge Computer Corp.

Bản quyền

Copyright © 2015 Cambridge Computer Corp.

Được phát triển bởi

Cambridge Computer Corp.

Ngày phát hành

20/12/2014

Kích thước gần đúng

680,22 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web vxUtil
Hỗ trợ vxUtil


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft