Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

21.900,00 ₫
21.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Wallet Pass is an app that allows to load passbook files (pkpass) in a Windows Phone and show them in almost their original way. Every passbook can be saved in the app and in the wallet. In trial mode passbooks can be opened to show them, but not save. If you want to add your language to the app, feel free to contact at wallet_pass_support@outlook.com If you have problems with any passbook or any question, you can contact and send pkpass files to wallet_pass_support@outlook.com

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

sSamedi

Ngày phát hành

13/01/2014

Kích thước gần đúng

38,89 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Lối sống

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng cuộc hẹn trong lịch của bạn
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Català (Català)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
Українська (Україна)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Wallet Pass
Hỗ trợ Wallet Pass


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft