187.900,00 ₫
Nhiều người chơi trực tuyến trên Xbox yêu cầu Xbox Live Gold (đăng ký được bán riêng).
187.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Take to the battlefield with Wargroove, a strategy game for up to 4 players! Choose your Commander and wage turn-based war on battling factions. Design and share maps, cut-scenes and campaigns with easy-to-use editors and in-depth customization tools. Now with a free, new content update - Wargroove: Double Trouble!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Choose from one of 15+ Commanders from 5 warring factions - the Cherrystone Kingdom, Heavensong Empire, Felheim Legion, Floran Tribes and the all new Outlaw faction
  • Strategically use your Commander’s unique “groove” ability to sway the battle in your favor
  • Battle your way through the Campaign Mode to discover the story and motivations behind each faction
  • Challenge your friends to local and online multiplayer skirmish modes with complete rule customisation, as well as local and online competitive and co-op play
  • Design and share online your own complex series of battlefields, with branching story paths using easy to master in-game map and campaign editors
  • Learn more about each character you encounter through a trial of boisterous bouts in Arcade mode, fighting 5 different opponents in quick succession
  • Outwit the enemy in Puzzle mode, using your strategic skills to complete tricky challenges in just one turn
  • Seek out hidden in-game content and unlockables - old school style!

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Chucklefish

Bản quyền

Wargroove © Chucklefish LTD 2019. All rights reserved.

Được phát triển bởi

Chucklefish

Ngày phát hành

01/02/2019

Kích thước gần đúng

329,54 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến lược

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Cài đặt trên bảng điều khiển Xbox One tại nhà và PC chạy Windows 10 và nhận quyền truy cập khi bạn đã kết nối với tài khoản Microsoft của mình

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United Kingdom)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Wargroove
Hỗ trợ Wargroove


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft