Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Choose the right words to make sense of the story. Journey through the different scenarios and overcome the challenges to keep moving forward. Reach the highest score as you discover the legend of Wayna! WAYNA is: An educational video game of Language and Communication. About developing reading comprehension. It is aimed at children of elementary low, middle and high (from 6 to 12 years). Available to play in: Spanish and English. Pedagogical content This videogame seeks to stimulate the habit of reading and develop reading comprehension, is based on a tale of Quechua oral tradition. Concepts: verbs (past tense undefined, past tense imperfect) and reading comprehension. If you want to know more about the pedagogical content of video games visit our website: LabTak (www.labtak.mx). *** Inoma is a Mexican non-governmental organization that supports education through TAK-TAK-TAK free educational video games. All of them are aligned with the basic education curricula of the Ministry of Public Education of Mexico. These video games are also available to play in www.taktaktak.com using the same user and password as in the app. WAYNA was funded with the support National Council for Culture and the Arts (CONACULTA) and the National Fund for Culture and the Arts (FONCA), and was developed by Caldera Estudios, Básica Asesores Educativos and Inoma.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Inoma

Bản quyền

Innova y Moderniza tu Aprendizaje AC

Được phát triển bởi

Inoma

Ngày phát hành

14/11/2017

Kích thước gần đúng

166,59 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Español (México)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Wayna
Hỗ trợ Wayna


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft